PLATFORM INCLUSIE

Wat kan wel? Waarom niet?

Dit platform is voortgekomen uit een aantal bijeenkomsten voor en door scholen binnen het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland met als onderwerp: zo inclusief mogelijk onderwijs. Op dit platform wordt informatie gezet die tijdens de bijeenkomsten is gedeeld.
Print Afdrukken
Delen