Samenwerkingsverband

De organisatievorm van het SWV is een stichting. Alle aangesloten schoolbesturen maken deel uit van de stichting en vormen het bestuur van het SWV. Het bestuur bestaat uit 10 leden. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in de statuten, procuratieregeling en het managementstatuut.
Print Afdrukken
Delen